ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แบ่งปัน สมุดทำมือเพื่อน้อง

จันทร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๑:๓๐
นายสิทธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมโครงการ PAPER RANGER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง" ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยการนำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวมาตกแต่งเป็นสมุดทำมือ และส่งมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด