ภาพข่าว: สัมมนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ศุกร์ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๔:๔๘
กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสล.ปณท) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี สมจินตนา เกิดสืบมา รองประธานกรรมการฯ, ทรงศักดิ์ พลนอก รองประธานกรรมการฯ, สนั่น สุขสว่าง กรรมการฯ, วิเลิศ การสะสม กรรมการฯ และสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมการสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด