คน กทม มอบดอกไม้แทนความรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, BNK48, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๖:๔๐
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,212 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง
คน กทม มอบดอกไม้แทนความรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, BNK48, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อวันวาเลนไทน์ ว่าวันนักบุญวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Saint Valentine's Day) หรือที่มักเรียกว่า วันวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Valentine's Day) ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แต่ในประเทศไทยวันวาเลนไทน์กลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีบางกลุ่มที่มีค่านิยมวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ในแบบผิด ๆส่ง ผลกระทบต่อค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมไทย ค่านิยมใหม่เรื่องความรัก และการมีความสัมพันธ์กัน โดยที่ยังไม่ตกลงนับถือกันเป็นคู่ชีวิต หรือทำเพื่อความสนุกสนาน ถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดในสังคมไทย โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าวันวาเลนไทน์เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทย ร้อยละ 53.5 อันดับที่สองคือไม่ใช่ ร้อยละ 26.1 อันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.4 และให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 54.1 อันดับที่สองคือไม่ให้ความสำคัญ ร้อยละ 24.9 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าอยากอยู่ด้วยกับคนรัก/แฟน ในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 43.0 อันดับที่สองคือคนในครอบครัว ร้อยละ 32.0 และอันดับที่สามคือเพื่อนๆ ร้อยละ 16.3

คิดว่าจะมอบของขวัญในวันวาเลนไทน์เป็นดอกไม้หรือช่อดอกไม้มากที่สุด ร้อยละ 21.0 อันดับที่สองคือช็อกโกแลต เค้ก คุกกี้ ร้อยละ 19.7 อันดับที่สามคือ เครื่องประดับ(สร้อย/แหวน/นาฬิกา) ร้อยละ 15.3 อันดับที่สี่คือตุ๊กตา ร้อยละ 13.0 และอันดับที่ห้าคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.7

และคิดว่าอยากพาคนที่ท่านรักจะไปในวันวาเลนไทน์ไปที่ ร้านอาหาร มากที่สุด ร้อยละ 34.6 อันดับที่สองคือห้างสรรพสินค้าร้อยละ 25.7 อันดับที่สามคือ บ้าน ร้อยละ 18.9

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากไปฉลองวันวาเลนไทน์กับบุคคลใดมากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 12.0 อันดับที่สองคือ BNK48 ร้อยละ 8.5 อันดับที่สามคือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ร้อยละ 8.4 อันดับที่สี่คือมาริโอ้ เมาเร่อ ร้อยละ 7.6 และอันดับที่ห้าคือ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ร้อยละ 7.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดอย่างไรที่มีคนกล่าวว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ เห็นด้วย ร้อยละ 42.3 อันดับที่สองคือ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.5 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.2 และมีการวางแผนในการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 39.7 อันดับที่สองคือไม่มีการวางแผนร้อยละ 38.1 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด