25 ปี โรงพยาบาลธนบุรี 2 ยึดแผนCSR "ใกล้ชิด ช่วยเหลือ เพื่อชุมชน"

พฤหัส ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๑๐
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในฝั่งธนบุรีที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพพร้อมดูแลทุกท่านอย่างอบอุ่นเสมือนเป็นคนในครอบครัว เรามุ่งมั่นมอบประสบการณ์การบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด "สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้" (Simply for your healthy)

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี2 เปิดเผยว่า ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียงในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพกับประชาชนในชุมชน สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และบรรยายให้ความรู้ผู้สูงอายุบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล รวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่

เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการรักษาที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจให้เราดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัว นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลธนบุรี 2 ยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) กับชุมชนมากขึ้น ซึ่งทำมาหลายโครงการตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าสังคมสามารถไว้วางใจ ทั้งคุณภาพการรักษาและบริการ นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญาร่วมกับหน่วยงานราชการของกรมบัญชีกลางและรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าการรักษาพยาบาลได้ เพื่อขยายฐานคนไข้ระดับกลางเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลมากขึ้น

เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าโรงพยาบาลธนบุรี 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงรายเดียวที่ใกล้ชิดช่วยเหลือ เพื่อชุมชนมาโดยตลอด นายเฉลิมกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า เรายังคงมุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับแนวหน้าเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียง ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุด ได้รับการรักษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับทุกชีวิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา จึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์ นับว่าเป็นรางวัลที่บุคลากรภาคภูมิใจที่สุดก็คือการได้รางวัลจากความตั้งใจดีนี้

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของโรงพยาบาลธนบุรี 2 เรายังคงยืนหยัดที่จะให้บริการด้านการแพทย์เพื่อสังคม โดยยึดหลัก " ใกล้ชิด ช่วยเหลือ เพื่อชุมชน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด