ภาพข่าว: แถลงข่าว “ความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พุธ ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๓๑
ดร. เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ พลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในงานแถลงข่าว "ความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน" ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ห้องไลบรารี่ 1918 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางตัวแทนจากทั้ง 2 บริษัทและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
ภาพข่าว: แถลงข่าว ความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในภาพ: (จากซ้าย) สุกิตตี ไชยรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร และ วนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ดร. เติมชัย บุนนาค, พลากร หวั่งหลี, อัญชลี บุญทรงษีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานการธนาคารประจำประเทศไทย และ พรรณแข นันทวิสัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด