กฟน. จับมือกรุงไทย รับชำระค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code Cross Bank ขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด

พุธ ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๓๘
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการรับชำระค่าไฟฟ้าด้วยระบบ QR Code ข้ามธนาคาร (QR Code Cross Bank) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้ QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ กฟน.ผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคารที่รองรับการชำระค่าบริการผ่าน QR Code

นายชัยยงค์ พัวพงศกร กล่าวว่า กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภครายแรก ที่มีการรับชำระค่าสาธารณูปโภคจากลูกค้าผ่านระบบ QR Code Cross Bank แบบ Online เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการผ่าน QR Code โดยการสแกนด้วย Mobile Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว แต่ละธนาคารจะโอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของ กฟน. ทันที และกฟน. สามารถตัดยอดค่าไฟฟ้าค้างชำระของลูกค้าแบบ Real Time โดยเริ่มสำหรับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และในอนาคต กฟน. จะพัฒนาการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยระบบ QR Code Cross Bank บน MEA Smart Life Application รองรับการรับชำระค่าบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง ก้าวสู่วิถีอนาคต Smart Metro

นายผยง ศรีวณิช กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง พัฒนาระบบการชำระบิลข้ามธนาคาร ผ่าน QR Code ในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการชำระเงิน หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง และไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายบิลซ้ำซ้อน เนื่องจากข้อมูลการชำระเงินสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญหากชำระผ่าน KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการจนถึงสิ้นปีนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมในการจ่ายบิลด้วย Mobile Application อื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแห่ง นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทย มีแผนพัฒนาและขยายระบบการชำระบิลข้ามธนาคาร ผ่าน QR Code ไปยังหน่วยงานรับชำระอื่นๆ ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด