TCDC เปิดนิทรรศการระดับโลก "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" โชว์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะ 79 ชิ้น ของฝีมือ 56 นักออกแบบจากทั่วโลก

ศุกร์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดแสดงนิทรรศการระดับโลก "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" นิทรรศการจัดแสดงแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ อาทิ กระเป๋าเป้ผลิตจากการนำถุงพลาสติกกว่า 30 ถุงจากทั่วโลก เฟอร์นิเจอร์จากการนำเศษผ้าเหลือทิ้ง อุปกรณ์การกีฬาจากจุกคอร์กปิดฝาขวดไวน์ ของฝีมือ 56 นักออกแบบจากทั่วโลก และ 9 นักออกแบบรับเชิญพิเศษชาวไทย รวมผลงานทั้งสิ้น 79 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้กับขยะและเศษวัสดุ ทั้งนี้ประเทศไทยได้จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากประเทศเยอรมนี ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนานาประเทศทั่วโลกต่อเนื่องไปใน 10ปีต่อจากนี้

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 - 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-105-7400 #213, 214 หรือเว็บไซต์www.tcdc.or.th

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ทั้งขยะมูลฝอยจากชุมชน ปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตภาคอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างจำนวนมาก ดังนั้นการหาแนวทางในการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงเป็นกระแสสำคัญของโลกในปัจจุบัน จึงเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบัน ifa (Institut fuer Auslandsbeziehungen) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำนิทรรศการระดับโลก "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" มาจัดแสดงในประเทศไทย โดยนิทรรศการนี้ได้เริ่มจัดแสดงครั้งแรก ณ ประเทศเยอรมนี ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประเทศที่ 2 และนิทรรศการนี้จะถูกจัดแสดงไปทั่วโลกในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้

นายกิตติรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นิทรรศการ "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" จะจัดแสดงเกี่ยวกับแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ การทำเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะและเศษวัสดุ ของฝีมือ 56 นักออกแบบจากทั่วโลก และ 9 นักออกแบบรับเชิญพิเศษชาวไทย รวมผลงานทั้งสิ้น 79 ชิ้น อาทิ ผลงาน "ทวิน แบคแพค" (Twin Backpack) กระเป๋าเป้ผลิตจากการนำถุงพลาสติกกว่า 30 ถุงจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อกัน สร้างสรรค์โดย อัพ ฟิวส์ (Up-fuse) ศิลปินชาวอียิปต์ ผลงาน "โรดีโอ" (Rodeo) เฟอร์นิเจอร์จากการนำเศษผ้าเหลือทิ้ง มาอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาน เพื่อใช้ทดแทนไม้ ซึ่งสามารถทนความชื้นได้ดีกว่าไม้ สร้างสรรค์โดยคุณยุทธนา อโนทัยสินทวี ศิลปินชาวไทย ผลงาน "ดับเบิลยู ดับเบิลยู ดับเบิลยู / ดับเบิลยู ดับเบิลยู ดับเบิลยู : วีว้อนท์วินด์ / วีว้อนท์วอเทอร์" (www/www : we want wind / we want water) อุปกรณ์การกีฬา อาทิ ลูกฟุตบอลและลูกบาสเก็ตบอล ทำจากจุกคอร์กปิดฝาขวดไวน์

นอกจากนี้ นิทรรศการ "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" ยังได้จัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้กับขยะและเศษวัสดุ โดยนิทรรศการ "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้ จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นถึงศักยภาพของการนำขยะและเศษวัสดุมาเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพราะนอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ในอีกทางหนึ่งยังส่งเสริมแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของภาครัฐ นายกิตติรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน คุณมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้รับความร่วมมือกับสถาบัน ifa (Institut fuer Auslandsbeziehungen) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำเสนอนิทรรศการ "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" เพื่อแสดงถึงแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ (Upcycling) ซึ่งเป็นหัวข้อที่เร่งด่วนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณมาเร็น กล่าวเพิ่มเติมว่า นิทรรศการนี้จัดแสดงเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรม (Museum fuer Kunst und Gewerbe) เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) ประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายที่จะหมุนเวียนการจัดแสดงไปยังประเทศต่างๆ ในระยะเวลา 10 ปี และประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางรอบโลกของนิทรรศการ และไม่ว่านิทรรศการนี้จะหมุนเวียนไปยังประเทศใดในโลก สถาบัน ifa จะเชิญนักออกแบบท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับประเทศไทย โครงการ "Pure Gold" ได้ร่วมมือกับคุณเอกรัตน์ วงศ์จริต ภัณฑารักษ์และนักออกแบบชั้นนำชาวไทย ที่มาสร้างสรรค์ผลงานการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองร่วมกับอีก 9 นักออกแบบชาวไทย

นอกจากนิทรรศการแสดงชิ้นงานและวัสดุสร้างสรรค์ ยังมีการจัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาและการสร้างความรู้ร่วมกัน ในส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นได้ร่วมมือกับ FabCafe Bangkok ในการจัดเวิร์กช็อปให้กับนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสทดลองไอเดียการสร้างมูลค่าให้กับขยะ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำบนแพลตฟอร์มดังกล่าว (Instructables) อันจะนำสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต คุณมาเร็น กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี กล่าวว่าPTTGC ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ "Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง" ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ต่อจากเยอรมนี โดยมีแนวคิดที่สำคัญคือ การนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นำกลับมาหมุนเวียนใช้ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบายของ PTTGC ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสนับสนุนนิทรรศการในครั้งนี้ PTTGC ได้นำผลงานเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล จากผนังโครงสร้างพาวิลเลียน Waste Side Story โดย PTTGC ในงาน "เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561" หรือ "แบงค็อกดีไซน์วีค 2018" ที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงด้วย เพื่อเน้นย้ำถึงแนวคิดการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา PTTGC ยังได้ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ประเทศสเปน เพื่อมุ่งส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในทะเล และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้สวยงามอย่างยั่งยืน นางโสมรสา กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 - 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-105-7400 #213, 214 หรือเว็บไซต์www.tcdc.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด