เชิญร่วมงาน “มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก” ครั้งที่ 2

พุธ ๑๖ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๐๗
กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เชิญร่วมงาน "มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก" ครั้งที่ 2
เชิญร่วมงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ. สิงห์บุรี นายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ หันหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ชัยนาท ขอเชิญร่วมงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) ให้บ่งบอกอัตลักษณ์ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่นำเสนอองค์ความรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวจากสภาพความเป็นอยู่ของวิถีชุมชน ชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของผู้รนลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก และวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP โดยจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ( ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง )

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด