ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๖
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้ประกอบการ SMEs (ร้านจิราพร) ลูกค้าธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีช่องทางการรับชำระเงินผ่าน QR Code ด้วย และร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC (สหไทยดีพาร์ทเมนสโตร์) ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด