ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จับมือค้าปลีก ลดการใช้พลาสติก

จันทร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๑๖
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) นางอรรฆยา จิตภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซนทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และนายธีเดช อยู่เกิด ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สหลอว์สัน จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมแถลงนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง(NO MORE SINGLE USE PLASTIC) ตั้งเป้าลดการใช้พลาสติกจากร้านค้าปลีกภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น "ศูนย์" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ครีเอทีฟสเปซ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จับมือค้าปลีก ลดการใช้พลาสติก

คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. นายจิร แก้วโยธา รองผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

2. นางอรรฆยา จิตภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซนทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด

3. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

4. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

6. นายธีเดช อยู่เกิด ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สหลอว์สัน จำกัด

7. นายยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด