ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) เยี่บมชมบูทเทศการภาพยนตร์เมืองคานส์

จันทร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๓๔
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมคูหาประเทศไทย ณ อาคาร Rivera ภายในงานเทศกาลเมืองคานส์ ครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด