สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2561

พุธ ๐๙ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๐๗
กิจกรรมที่น่าสนใจของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2561 เป็นครั้งแรก พร้อมทอดพระเนตร สวนบำบัดลอยฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยแนวคิดของธรรมชาติบำบัดเพื่อผู้ป่วยที่มารับการรักษา ประกอบไปด้วย ห้องไม้ดอก หรือห้องอเนกประสงค์ ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดพรรณไม้งาม สวนไม้หอมและอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา สวนเกษตรลอยฟ้า ซุ้มไม้เลื้อยม่วง เป็นต้น ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด