ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

พฤหัส ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๕
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 และ 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด