ภาพข่าว: KOOL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

พุธ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗
นายประกิจ ตังติสานนท์(แถวหน้ากลาง)ประธานกรรมการ, นายนพชัย วีระมาน(แถวหน้าขวา) กรรมการผู้จัดการ, พร้อมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด