ภาพข่าว: ผู้ถือหน่วย SHREIT ไฟเขียวออกหุ้นกู้รับแผนเพิ่มทรัพย์สินใหม่

พุธ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๒๑
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กลาง) ประธานกรรมการ นายเจมส์ เทิค เบง ลิม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นายปธาน สมบูรณสิน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ หรือ SHREIT ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก โดยที่ประชุมได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับแผนเพิ่มทรัพย์สินใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด