ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๖:๕๐
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 - 21 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด