ภาพข่าว: นโยบายใหม่...ของจีน

จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๔:๓๓
ภาพข่าว: นโยบายใหม่.ของจีน
H.E. LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน (Modern Policy on Chinese Liberation)แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย - จีนทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด