ภาพข่าว: SCN สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๒:๐๓
ภาพข่าว: SCN สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ดร.ทนง พิทยะ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายธัญชาติ กิจพิพิธ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร, ดร.ฤทธี กิจพิพิธ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด