แหล่งก๊าซฯ เมียนมา จ่ายก๊าซฯ ตามปกติทุกแหล่งแล้วไม่มีผลกระทบช่วงซ่อมบำรุง

พฤหัส ๒๖ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๕:๓๕
นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเมียนมาแหล่งยาดานาและเยตากุน หยุดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 2561 ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 23 เมษายน 2561 โดยแผนการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ยาดานา
แหล่งก๊าซฯ เมียนมา จ่ายก๊าซฯ ตามปกติทุกแหล่งแล้วไม่มีผลกระทบช่วงซ่อมบำรุง

อยู่ระหว่างวันที่ 13–17 เมษายน 2561 และแหล่งก๊าซฯ เยตากุน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15–23 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏว่าแหล่งก๊าซฯ เยตากุน จำเป็นต้องมีการขยายเวลาการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเป็นวันที่ 25เมษายน 2561 เนื่องจากผู้ผลิตฯ พบอุปสรรคระหว่างการทำงาน อย่างไรก็ดี ปตท. สามารถบริหารจัดการรับก๊าซฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซฯ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยรับก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 3 แหล่ง คือ เยตากุน ยาดานา และซอติก้า หากแหล่งก๊าซฯเยตากุน หรือ ซอติก้าแหล่งหนึ่งแหล่งใดหยุดผลิตก็ยังสามารถเรียกรับก๊าซฯ จากแหล่งอื่นเสริมได้ พร้อมกันนี้ ปตท. มีการเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและแอลเอ็นจีมาเสริม โดยไม่มีการใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด

"ตลอดช่วงการหยุดซ่อมบำรุงฯ ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ปตท. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทำให้มีการบริหารจัดการปริมาณเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทุกภาคส่วน โอกาสนี้ ปตท. ขอขอบคุณผู้ใช้พลังงานทุกท่านที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไป" นายวุฒิกร กล่าวเสริมในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด