ภาพข่าว: รับมอบเงินสมทบรร.เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

พุธ ๒๕ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๕:๑๒
ภาพข่าว: รับมอบเงินสมทบรร.เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ
คฑา ชินบัญชร ประธานฝ่ายหารายได้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินจาก ปาณสาร อัศวานุวัตร กรรมการผู้จัดการภัตตาคารจีน ฮองมิน สมทบทุนการศึกษา ๒๔๔,๔๐๐ บาท ณ. โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน โดยมีสุนทรี สุดสงวน และ ชุตินันท์ รวมพลังเอก ร่วมรับมอบฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด