ช.การช่าง จัดงานแถลงข่าว การสรุปแผนการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการปี 2560 พร้อมเผยแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2561

ศุกร์ ๒๐ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๔:๔๕
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

การสรุปแผนการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการปี 2560

พร้อมเผยแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2561

โดย

คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส

คุณพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ

คุณรินรดา ตั้งตรงคิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา 13.00 – 14.30 น. แถลงข่าว

ณ ห้องบุษบัน ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

(สื่อมวลชนสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 9.30– 11.30 น.ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4)

กำหนดการงานแถลงข่าว

13.00 น. ผู้บริหารสรุปแผนการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการปี 2560

พร้อมเผยแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2561

13.45 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม

14.30 น. จบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด