ปตท. พร้อมรับมือแหล่งก๊าซเมียนมาปิดซ่อมบำรุงช่วงสงกรานต์นี้ เตรียมเอ็นจีวีรองรับการเดินทางทุกเส้นทางหลัก

พุธ ๑๑ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๖:๒๖
นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเมียนมาแหล่งยาดานาและเยตากุน แจ้งแผนการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 2561 ซึ่งกระทบต่อการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 23 เมษายน 2561 นั้น ปตท. ได้เตรียมแผนรองรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งการเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและแอลเอ็นจีเสริมเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่ต้องเรียกใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าตลอดจนค่าไฟฟ้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ การซ่อมบำรุงฯ ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาคตะวันตกด้วย

ทั้งนี้ แหล่งก๊าซฯ ยาดานา มีกำหนดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 13–17 เมษายน 2561 รวม 5 วัน โดยเป็นการซ่อมบำรุงเพียงบางส่วน ทำให้ความสามารถจ่ายก๊าซฯฝั่งตะวันตกลดลงจาก 1,075 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เหลือประมาณ 725 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปริมาณก๊าซฯ ลดลงไป 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 33% ของปริมาณก๊าซฯ ฝั่งตะวันตก ในขณะที่แหล่งก๊าซฯ เยตากุน มีกำหนดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15–23 เมษายน 2561 รวม 9 วัน โดยเป็นการปิดซ่อมบำรุงทั้งแหล่ง จึงไม่สามารถจ่ายก๊าซฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 18 – 23 เมษายน 2561 แหล่งก๊าซฯ ยาดานา สามารถกลับมาจ่ายก๊าซฯ ได้ดังเดิมแล้ว ทำให้ปริมาณก๊าซฯ ที่ยังคงขาดไปอยู่ที่ 245 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 23% ของปริมาณก๊าซฯ ฝั่งตะวันตก ซึ่งคาดว่าปริมาณก๊าซฯ ยังเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

"การปิดซ่อมบำรุงของแหล่งก๊าซฯ ทั้ง 2 แหล่งนี้ กระทรวงพลังงาน ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเมียนมา ได้ร่วมกันประสานงานและวางแผนการซ่อมบำรุงให้ตรงกับช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฯ ต่ำ อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้เตรียมแผนเรียกรับก๊าซฯ พร้อมสนับสนุนแล้ว และจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ผลิตฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้จนแล้วเสร็จ ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ปตท. ได้จัดเตรียมก๊าซเอ็นจีวีรองรับความต้องการใช้งานของผู้เดินทางตลอดทุกเส้นทางสายหลักแล้ว เพื่อความสะดวกของผู้เดินทางในเทศกาลสำคัญของพี่น้องไทย ผู้ใช้พลังงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน PTT Contact Center 1365 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง" นายนพดล กล่าวเสริมในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด