ภาพข่าว: บสย. - Taiwan SMEG ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้ำประกัน

พฤหัส ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๒๘
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมผู้บริหาร บสย. ให้ต้อนรับ Mr. Hsien-hao Tsai ประธานกรรมการ และผู้บริหารจากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ ประเทศไต้หวัน Small and Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan (Taiwan SMEG) ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย ร่วมประชุมเรื่อง Credit Supplementation System in Thailand เพื่อพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีของ 2 สถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด