ภาพข่าว: การประชุม คบจ. สัญจร ครั้งที่ 1/2561

พฤหัส ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๐๐
ภาพข่าว: การประชุม คบจ. สัญจร ครั้งที่ 1/2561
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สัญจร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ฝ่ายเลขานุการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ และคลังเขต 4 ร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานสำหรับ คบจ. ในการสนับสนุนงานของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ คบจ. ในพื้นที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด