ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์ตรวจพบอุปกรณ์ชำรุด จำเป็นต้องหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงเพิ่มเติม

จันทร์ ๒๖ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๐
นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์แจ้งขอหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561 ขณะนี้การซ่อมบำรุงดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากวานนี้ (25 มีนาคม 2561) ขณะที่ผู้ผลิตฯเริ่มกระบวนการจ่ายก๊าซฯ ได้ตรวจสอบพบอุปกรณ์ในระบบการผลิตชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องหยุดผลิตก๊าซฯชั่วคราว
ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์ตรวจพบอุปกรณ์ชำรุด จำเป็นต้องหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีภาคเหนือทั้งสิ้น 30 แห่ง ใน 13 จังหวัด ยังคงได้รับปริมาณจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางมาทดแทนทั้งสิ้น 188 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ก๊าซฯ ในช่วงเวลาปกติ โดย ปตท. ยังคงติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการก๊าซเอ็นจีวีอย่างใกล้ชิดผ่าน "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดซ่อมบำรุงฯ" และขอความร่วมมือผู้ใช้รถเชื้อเพลิง 2 ระบบ คือน้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี ในพื้นที่ภาคเหนือและที่จะมีการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว โปรดเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงนี้

นายวุฒิกร กล่าวเสริมว่า "ปตท. จะยังคงติดตามสถานการณ์การปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉินของแหล่งก๊าซฯ สิริกิติ์อย่างใกล้ชิด และจะรายงานความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเป็นระยะเพื่อทราบต่อไป ปตท. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณในความเข้าใจและความสนับสนุนของผู้ใช้รถเอ็นจีวีทุกประเภทมา ณ โอกาสนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด