ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

พุธ ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๔
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยร่วมประชุมหารือกับนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายวิรัช วาณิชธนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด