ภาพข่าว: รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561

อังคาร ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๐๘
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล "นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2561 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารโรงพยาบาล และมีผลงานประจักษ์เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด