ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

อังคาร ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๔๓
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมเยี่ยมคารวะนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ตำบลหนองแม่ไก่ (ธ.ออมสิน) และตำบลแสวงหา (ธ.ก.ส.) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และธนาคารกรุงไทยฯ และตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด