ภาพข่าว: บสย. ต้อนรับ ธปท. รับฟังแผนกลยุทธ์ ปี 2561

พฤหัส ๑๕ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๓
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคณะผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในโอกาสเข้ารับฟังแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ บสย. ประจำปี 2561 ณ สำนักงานใหญ่ ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด