ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

พุธ ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๒๒
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ บ้านหนองโนโนนเปือย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ และบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง พร้อมเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองโนโนนเปือย และร้านธงฟ้าประชารัฐ ในการนี้ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 และผู้ตรวจกระทรวงต่างๆ และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด