ภาพข่าว: “บิ๊กแก๊ส” เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “แอลเอ็นจี”

จันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๓๒
"บิ๊กแก๊ส" ร่วมลงนามกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว "แอลเอ็นจี"
ภาพข่าว: บิ๊กแก๊ส เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แอลเอ็นจี

เมื่อเร็ว ๆ นี้นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัดและนายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง "บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด"เป็นคู่ค้ากลุ่มแรกของประเทศนานกว่า 10 ปีเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว "แอลเอ็นจี" ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติได้ใช้ก๊าซแอลเอ็นจี ทั้งนี้ ก๊าซดังกล่าวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพราะคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำ ทำให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อนจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นพลังงานที่ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีความคุ้มค่ากว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด