ภาพข่าว: “PTG” ร่วมมือ “KTB” ออกบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันพีที

ศุกร์ ๐๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๐๐
ภาพข่าว: PTG ร่วมมือ KTB ออกบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันพีที
นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ออกบัตรเครดิตนิติบุคคล "ฟลีทการ์ด" บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมัน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ณสถานีบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด