กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ชี้แจงกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018)

พฤหัส ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๒:๐๓
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดชี้แจง กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018) ณ โรงแรมเอเชีย โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบอิสระที่มีผลงานโดดเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับและนักออกแบบสินค้าแฟชั่นจากวัสดุสร้างสรรค์ เช่น วัสดุจากธรรมชาติหรือเทคโนโลยี ชีวภาพ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานออกแบบคอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่น และบ่มเพาะสู่การเป็นนักออกแบบอิสระมืออาชีพ โดยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบแฟชั่นเฉพาะด้าน พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท และโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

นายอยุทธ์ เตชะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ (ISMED) กล่าวว่า สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) กำหนดแนวคิดการพัฒนาผู้ให้บริการการออกแบบ หรือนักออกแบบอิสระด้วยโมเดล "SMART Fashion Design Freelance" เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพนักออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ(Freelance) ตามกระแสแนวโน้มตลาด ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจแฟชั่น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมการเป็นนักออกแบบอิสระ ซึ่งนอกจากมีความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์แล้ว ยังมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบที่ดี เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักออกแบบอิสระและผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ อาทิ เข้าใจอาชีพฟรีแลนซ์ การตรวจสอบความพร้อม และเตรียมตัวสู่อาชีพ การค้นหา Creative Signature และการหาตลาด และสร้างเครือข่าย การคิดราคา จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จ

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนานำทีมโดยเหล่าแฟชั่นไอดอลประจำปี 2018 ได้แก่ คุณขวัญข้าว เศวตวิมล เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า KwanKao, คุณเอก ทองประเสริฐ เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Ek Thongprasert และคุณเอนก กุลทวีทรัพย์ เจ้าของแบรนด์เครื่องหนัง Labrador ทั้ง 3 ท่านได้มาร่วมแบ่งบันและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพงานออกแบบของตน ซึ่งได้รับความสนใจมากมายจากผู้เข้าร่วมงานที่มีตั้งแต่นักศึกษา จนถึงผู้ประกอบการแฟชั่น

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะส่งเสริมให้นักออกแบบอิสระที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนทักษะ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ รวมทั้งผู้ประกอบการแฟชั่นช่วยยกระดับความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ และเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่น

สามารถร่วมติดตามข่าวสารและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018) ได้ที่ เฟชบุ๊ก FDC 2018 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 082-450-2632 หรือ www.fdcbydip.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด