งานมอบรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 13เสวนาพิเศษ การอ่านวรรณกรรมช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างไร

อังคาร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๐:๓๕
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นประธานมอบรางวัล ร่วมพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์, ชมัยพร แสงกระจ่าง, โตมร ศุขปรีชา เล่าถึงเบื้องหลังการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเภท พร้อมเสวนาพิเศษ ภายใต้แนวคิด "การอ่านวรรณกรรมกระตุ้นให้เด็กขบคิดถึงเรื่องในสังคมได้อย่างไร" โดย ธิดา พิทักษ์สินสุข, รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร , ผกาพันธุ์ วีระสิงห์ ใน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด (สุขุมวิท31)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด