ภาพข่าว: “PTG” ร่วมทำกิจกรรมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ “บ้านประจวบโชค” จ.ประจวบคีรีขันธ์

จันทร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๐:๓๖
ภาพข่าว: PTG ร่วมทำกิจกรรมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ บ้านประจวบโชค จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG พร้อมด้วยทีมงานร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์"บ้านประจวบโชค"ซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้เป็นสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลไร้ที่พึ่ง เร่รอน ผู้พิการทางจิตที่ไม่มีผู้รับดูแล ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2551 และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขาดไร้ผู้อุปการะไร้ที่พักพิง เพื่อฟื้นฟูพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านประจวบโชค จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด