ภาพข่าว: “ABM”เคาะ IPOราคา1.80 บาทต่อหุ้น

ศุกร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๓:๐๑
ภาพข่าว: ABMเคาะ IPOราคา1.80 บาทต่อหุ้น
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการนางณัชปภา ควรสถาพร(ที่ 4 จากซ้าย ) รองประธานกรรมการนางสาวธิญาดา ควรสถาพร (ที่ 5 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM นางศรัณยา กระแสเศียร (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการบริษัทเซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (ที่3 จากขวา)กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแต่งตั้ง นางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซียไซรัส จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุพัตราภู่พัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม โดย ABMเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 1.80บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 19-21ก.พ.นี้ และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27ก.พ. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด