อีลีท ครีเอทีฟ จัดพิธีมอบรางวัล ประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1 และแถลงข่าวการจัดงาน ICCRF ครั้งที่ 2

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๘:๓๗
บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดงานครั้งสำคัญ ภายใต้ชื่องาน "เทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 (International Children's Content Rights Fair: ICCRF 2)" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้ตั้งใจจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุน กระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดสังคมสร้างสรรค์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ICCRF ได้จัดการประกวดภาพวาด The ASEAN Children's Books Illustrator ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง การ์ตูน หรือกราฟิก โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. รางวัลชนะเลิศ Excellence เงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2. รางวัลชนะเลิศ Fiction เงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ

3. รางวัลชนะเลิศ Non-fiction เงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้คณะทำงาน ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดส่งนักข่าวร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1 (ASEAN Illustration Award) และการแถลงข่าวการจัดงาน ICCRF ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขี้นใน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องดวงโกมล ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด