อาเซียนเดินหน้านโยบายการค้าเสรีแทนการกีดกันทางการค้า: การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญในประเด็นข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๖:๐๔
สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมกับสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง จัดการอภิปรายเชิงลึกในหัวข้อ "ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงส่งเสริมธุรกิจของคุณอย่างไร"

โดยในงานนี้ มี Mr. Peter Wong ผู้บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และอินเดีย สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งถือเป็นการอภิปรายสำคัญครั้งแรกระหว่างผู้นำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายในประเทศไทย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง(AHKFTA) ที่มีการลงนามอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ข้อตกลง AHKFTA ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางกฎหมาย อำนวยความสะดวกการขับเคลื่อนระหว่างประเทศ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดการค้า ทั้งสินค้าและบริการระหว่างอาเซียนและฮ่องกง ในส่วนแรกของงานประชุม Mr. Nicholas Kwan ประธานฝ่ายวิจัย สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง กล่าวถึงการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อตกลง AHKFTA กับผลกระทบสำคัญระหว่างฮ่องกง อาเซียน และจีน

"ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง มีการกำหนดกฎเกณฑ์การลงทุนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยตรงจากฮ่องกง โดยเฉพาะการบริการในระดับมืออาชีพทางด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และเทคโนโลยี

ฮ่องกงเป็นอันดับ2ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาในด้านมีหุ้นลงทุนในต่างประเทศ 1,528 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่ามากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอยู่ 1,281 พันล้าน เขตการค้าเสรีนี้จะเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยที่จะได้พัฒนาบริการที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล"

Mrs. Auramon Supthaweethum รักษาการประธานฝ่ายการเจรจาการค้าแห่งประเทศไทย ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวจากมุมมองของไทยและอาเซียน

"ฝ่ายการเจรจาการค้า (DTN) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จักใช้เขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงนี้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ 1 มกราคม 2019 ฝ่ายเจรจาการค้าจะช่วยจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการค้าเสรีนี้ตามที่มีการร้องขอ"

การอภิปรายในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจะทำให้กลุ่มธุรกิจของไทยได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AHKFTA ได้แก่

- คุณ Nicholas Kwan, ประธานฝ่ายวิจัยแห่งสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)

- คุณ Phairush Burapachaisiri, รองประธานหอการค้าไทย

- คุณ Sunny Chau, ประธานภาคพื้นไทยและอาเซียน สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) (ผู้ดำเนินรายการ)

ข้อตกลง AHKFTA คาดว่าจะเริ่มอย่างเร็วที่สุดในวันที่ 1 มกราคม 2019 ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระบวนการต่างๆที่จำเป็นระหว่างฮ่องกงและประเทศสมาชิกอาเซียน

ฮ่องกงและอาเซียนมีความสัมพันธ์ทางเศรษผฐกิจและการค้าที่แนบแน่น การค้าทวิภาคีระหว่างฮ่องกงและอาเซียนเติบโตโดยเฉลี่ย 3.4% ต่อปีตั้งแต่ปีท 2012 ถึงปี 2016 อาเซียนเป็นคู่ค้าสินค้าใหญ่อันดับ2ของฮ่องกงในปี 2016 โดยมีมูลค่าการค้าสินค้ากว่า 833 พันล้านเหรียญฮ่องกง

ค่าความเติบโตเฉลี่ยระหว่างฮ่องกงและอาเซียนในด้านการบริการอยู่ที่ 3.1% ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2015 โดยอาเซียนเป็นคู่ค้าด้านการบริการใหญ่เป็นอันดับ 4 ของฮ่องกงในปี 2015 มีมูลค่ารวมการค้าด้านการบริการกว่า 121 พันล้านเหรียญฮ่องกง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด