ภาพข่าว: เอ็ม.ดี. ข้าวไก่แจ้และข้าวต้มมัดแม่นภา ได้เกียรติเชิญจากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ให้เป็นวิทยากรการเสวนา ในหัวข้อ “ธุรกิจนวัตกรรมกับการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม”

พฤหัส ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๔:๓๐
ภาพข่าว: เอ็ม.ดี. ข้าวไก่แจ้และข้าวต้มมัดแม่นภา ได้เกียรติเชิญจากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ให้เป็นวิทยากรการเสวนา ในหัวข้อ ธุรกิจนวัตกรรมกับการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
เร็วๆ นี้ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล (ที่ 3 จากขวา, แถวที่สอง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวต้มมัดแบรนด์แม่นภา ได้รับเกียรติเชิญจากนางสาววัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย, แถวที่สอง) ผู้จัดการ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ให้เป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจนวัตกรรมกับการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม" ในงานการตลาดสำหรับนวัตกรรมอาหาร ซึ่งมีนายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ (ที่ 3 จากซ้าย, แถวที่สอง) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ บมจ.ซีพีออลล์ และคณะกรรมการตัดสินรางวัล 7 Innovation Awards ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายอีกหนึ่งท่าน โดยมีนางชญานิศ ธัญญวัฒนกุล (ที่ 2 จากขวา, แถวที่สอง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด และผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาในครั้งนี้ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติในโอกาสนี้ ณ โรงแรม S15 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด