ไอโออิ จิตอาสา สร้างสุข เติมแต่งแต้มสีพี่น้องช่วยกันทา

จันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๘
กลุ่มไอโออิ จิตอาสา นำโดย คุณจักรพงศ์ วัชระภาสร ผู้จัดการสาขาย่อยนครสวรรค์ และคุณวิรงรอง ต้อติดวงค์ ผู้จัดการสาขาย่อยเชียงใหม่

นำพนักงานบริษัทไอโออิฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครปรับปรุง และทาสีเครื่องเล่นเด็ก ร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ต๋อ

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคธุรกิจ โรงเรียน และชุมชน ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด