ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๐๑๘ ๐๙:๔๓
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมคารวะและร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสิงห์บุรี เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code และวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ที่รับบริจาคเงินผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการชำระเงินผ่าน QR Code รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด