บสย. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

อังคาร ๒๓ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๐
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด