ภาพข่าว: โครงการ “ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม” ปี 2

อังคาร ๒๓ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๐:๕๘
ภาพข่าว: โครงการ ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม ปี 2
ดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน นำผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเหลือใช้ภายใต้โครงการ "ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม" ปี 2 จากการเก็บสะสมภายในโรงแรมฯ และการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งชิ้นส่วนเข้ามาบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ทริกซี่ สกัลลี่ อาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา สิริธร วีระวัฒน์ ณัฐธินี พยุงวงค์ ร่วมบริจาคด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด