ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จัดงาน “บนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 11” ร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 26-28 ม.ค.นี้

จันทร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๒:๔๐
(จากซ้าย ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร , รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม , ผศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จัดงาน บนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 11 ร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 26-28 ม.ค.นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018" ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ร่วม 40 ผลงาน ภายใต้แนวคิด "เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด