ภาพข่าว: ALLA จัดฝึกอบรมในโครงการคืนกำไรสู่สังคม "ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สถานศึกษา"

จันทร์ ๑๕ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๐:๓๕
นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA จัดฝึกอบรมในโครงการคืนกำไรสู่สังคม "ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สถานศึกษา" ให้กับ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อเป็นการให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องของลักษณะรูปแบบเครนต่าง ๆ พื้นฐานการออกแบบเครน และการเลือกใช้เครน ณ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด