องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าว “งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง”

จันทร์ ๐๘ มกราคม ๒๐๑๘ ๐๘:๕๙
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกประชาชน เยาวชน นักศึกษาและนักเรียน ให้ใส่ใจและมีจิตสำนึก ในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำคู คลอง และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานงาน ด้านสิ่งแวดล้อม หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ครั้งนี้ ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว "งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean "โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2" ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง" ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00– 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แถลงข่าวโดย พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, ดร. อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี, ผู้อำนวยการ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ และคุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธ์ ผู้จัดการศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด