เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จัดพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท “AIMIRT”

ศุกร์ ๐๕ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๕:๓๙
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารกองทรัสต์อิสระในประเทศไทย (The Thailand's First Independent REIT Management Company) มีความประสงค์เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน พิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท "AIMIRT" ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้น วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-10.20 น. หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดการดังนี้

09.00 น. ลงทะเบียน

09.32 น. พิธีกรกล่าวเริ่มงาน

09.35 น. ผู้บริหาร ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

ลงนามพร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์

09.38 น. เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำ AIMIRT (5 นาที)

09.43 น. กล่าวแสดงความยินดี

โดย ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09:46 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

โดย คุณทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

09:49 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดย คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

09.52 น. กล่าวขอบคุณ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

โดย คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

09.55 น. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้รับมอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

09.58 น. พิธีเปิดการซื้อขาย

10.20 น. เสร็จสิ้นพิธีและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด