ภาพข่าว: กมลา สุโกศล ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบเงินรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลฯ

พุธ ๐๓ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๔:๕๓
ภาพข่าว: กมลา สุโกศล ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบเงินรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลฯ
กมลา สุโกศล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือสุโกศลพร้อมครอบครัว มาริสา สุโกศล หนุนภักดี (ซ้ายสุด) และ สุกี้ สุโกศล แคลปป์ (ขวาสุด) ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบเงินรายได้ 4,078,175 บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "THAT'S ENTERTAINMENT III" ให้แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว. คุณหญิง ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (กลาง) ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด