ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560

พฤหัส ๒๘ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560 และได้แนะนำตัวในที่ประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงาน Botanic Festival 2018 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด