ภาพข่าว: กองทรัสต์ SHREIT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พุธ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๑๕
นายเจมส์ เทิค เบง ลิม (ที่ 7 จากขวา) กรรมการบริหาร นายปธาน สมบูรณสิน (ที่ 8 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) นายคุณธนรัชต์ พสวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT Mr. Cosmas Butubara (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Agung Podomoro Land Mr. Lee Young Jin (ที่ 2 จากขวา) ประธาน BB Dai Minh ในฐานะผู้จำหน่ายทรัพย์สิน พร้อมด้วย นายอรรถพงศ์ พรธิติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี ร่วมเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ 'ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้' หรือ SHREIT โดยมี นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่ 4 จากขวา) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด